**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน..
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เข้าเช็ค E-mailโรงเรียน
ตักบาตรประจำวันพฤหัส ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน


โครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวา
ถวายเป็นพระราชกุศล

**ไว้อาลัยแด่องค์ประมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ**

29-30 กันยายน 2559ณ เขาใหญ่


28 กันยายน 2559 งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูสมชาย เทศทับ

กิจกรรมทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกวันพฤหัส

คณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านสุนันท์ ไทยลา รองประธานกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และคุณอรัญ ไชยเชษฐา รักษาการณ์แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท เยี่ยมเยืยนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่่อการศึกษาสงเคราะห์ ฯ เด็กหญิงพรธิตา ภู่ไข่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระนายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ในห้องพิเศษได้
คือนางสาวชาริสา ขันอุย

Facebook : โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com