**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร  0-5601-9721 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ** ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนปีการศึกษา 2566 **
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
**ข่าว กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา**

 

 
 

 

 

นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

Facebook : khaothaphraschool chainat
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com


Web Hits