**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร  0-5601-9721 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของ นางสุกัญญา คล้ายสมาน   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Facebook : khaothaphraschool chainat
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com


AmazingCounters.com